Noord-Korea

1. Tae-Se Jong 2
2. Kwang Song Han 0
3. Jong Hun Kim 0
4. Yong Hak An 0
5. Unbyol Ho 0
6. Yong-Jo Hong 0
7. Yun-Nam Ji 0
8. Nam Hui Kim 0
9. Yong Jun Kim 0
10. Kyonghyang Ri 0
11. Yong-Gi Ryang 0
12. Jongsim Wi 0
13. Byong-Jun An 0
14. Chol-Hyok An 0
15. Il-Bom An 0
16. Kang-Chol An 0
17. Tae-Song An 0
18. Ye-Gun An 0
19. Jong-Hun Cha 0
20. Jong-Hyok Cha 0
21. Myong Cha-Hyon 0
22. Seong-hoon Cheon 0
23. Chol-Man Choe 0
24. Chol-Ryong Choe 0
25. Jin Nam Choe 0
26. Ju-Song Choe 0
27. Kum-Chol Choe 0
28. Kumok Choe 0
29. Myong-Ho Choe 0
30. Ok Choe 0
31. Song Hyok Choe 0
32. Ung-Chon Choe 0
33. Won Choe 0
34. Hyong-Yi Han 0
35. Song-Hwan Han 0
36. Song-Hyok Han 0
37. Jin-Song Hong 0
38. Kum-Song Hong 0
39. Uk-So Hyon 0
40. Hyonsun Jang 0
41. Kuk-Chol Jang 0
42. Kum-Nam Jang 0
43. Kyong-Il Jang 0
44. Kyong-Il Jang 0
45. Ok-Chol Jang 0
46. Sok-Chol Jang 0
47. Song Il Jang 0
48. Song-Hyok Jang 0
49. Suryon Jang 0
50. Jong Sim Jo 0
51. Jong-Chol Jo 0
52. Kwang Jo 0
53. Kwang-Myong Jo 0
54. Sol-Song Jo 0
55. Tong-Sop Jo 0
56. Wi Song Jo 0
57. Yong-Chol Jo 0
58. Chol Jon 0
59. Kum-Dong Jon 0
60. Kwang-Ik Jon 0
61. Chang Bom Jong 0
62. Chol-Ju Jong 0
63. Il-Gwan Jong 0
64. Ju Song Jong 0
65. Kwang-Sok Jong 0
66. Se Myong Jong 0
67. Hyosim Ju 0
68. Kwang-Hyok Ju 0
69. Kwang-Min Ju 0
70. Il-Nam Kang 0
71. Kuk-Chol Kang 0
72. Nam-Gwon Kang 0
73. Song Jin Kang 0
74. Won-Myong Kang 0
75. Yong-Jin Kang 0
76. Chang-Bok Kim 0
77. Chol Jae Kim 0
78. Chol-Bom Kim 0
79. Chol-Min Kim 0
80. Chol-Nam Kim 0
81. Ho Kyong Kim 0
82. Hyok-Song Kim 0
83. Il-Gwang Kim 0
84. Ji Song Kim 0
85. Jong-Hun Kim 0
86. Ju-Song Kim 0
87. Kuk-Bom Kim 0
88. Kuk-Chol Kim 0
89. Kuk-Jin Kim 0
90. Kum-Il Kim 0
91. Kwang-Hyok Kim 0
92. Kwang-Jin Kim 0
93. Kyong Il Kim 0
94. Myong-Chol Kim 0
95. Myong-Gil Kim 0
96. Myong-Gyu Kim 0
97. Myong-Song Kim 0
98. Myong-Won Kim 0
99. Phyonghwa Kim 0
100. Ryusong Kim 0
101. Seong-Yong Kim 0
102. Song-Gi Kim 0
103. Song-Hak Kim 0
104. Song-Sun Kim 0
105. Unha Kim 0
106. Wi-Song Kim 0
107. Ye Bom Kim 0
108. Yong Saeng Kim 0
109. Yong-Gwang Kim 0
110. Yong-Il Kim 0
111. Yongsun Kim 0
112. Yu-Song Kim 0
113. Yunmi Kim 0
114. Chung-Hyok Kwon 0
115. Song-Hyok Kye 0
116. Yon-Jick Lee 0
117. Hyo-Song Min 0
118. Hyok Mun 0
119. In Guk Mun 0
120. Rye-hyun Myung 0
121. Chol-Hyon Nam 0
122. Song-Chol Nam 0
123. Chung Guk O 0
124. Hyok-Chol O 0
125. Jin-Hyok O 0
126. Chol-Song Om 0
127. Jin-Song Om 0
128. Il-Son Paek 0
129. Kyong-Chan Paek 0
130. Chol Song Pak 0
131. Chol-Jin Pak 0
132. Chol-Min Pak 0
133. Hyon-Il Pak 0
134. In-Chol Pak 0
135. Jong-Hun Pak 0
136. Kwang-Ryong Pak 0
137. Myong-Song Pak 0
138. Nam Chol Pak 0
139. Nam-Chol Pak 0
140. Song-Chol Pak 0
141. Song-Chol Pak 0
142. Song-Il Pak 0
143. Sung Hyok Pak 0
144. Yong Gwan Pak 0
145. Yong-Jin Pak 0
146. Unsim Pang 0
147. Solju Ra 0
148. Chang-Ho Ri 0
149. Chol Myong Ri 0
150. Chol-Hyok Ri 0
151. Chol-Song Ri 0
152. Chon-Il Ri 0
153. Han-Jae Ri 0
154. Hyangsim Ri 0
155. Hyok-Chol Ri 0
156. Hyong-Jin Ri 0
157. Hyong-Mu Ri 0
158. Il-Jin Ri 0
159. In-Hak Ri 0
160. Ji-Song Ri 0
161. Jin-Hyok Ri 0
162. Jun-Il Ri 0
163. Kuk Hyon Ri 0
164. Kum-Chol Ri 0
165. Kum-Dong Ri 0
166. Kwang-Chon Ri 0
167. Kwang-Hyok Ri 0
168. Kwang-Il Ri 0
169. Kyong-Jin Ri 0
170. Myong-Dok Ri 0
171. Myong-Guk Ri 0
172. Myong-Jun Ri 0
173. Myong-Sam Ri 0
174. Pae-Hun Ri 0
175. Sang-Chol Ri 0
176. Un-Chol Ri 0
177. Unyong Ri 0
178. Yong-Chol Ri 0
179. Chol-Min Rim 0
180. Kwang-Hyok Rim 0
181. Yonghwa Rim 0
182. Hak-Su Ro 0
183. Myong-Song Ro 0
184. Un Byol Ro 0
185. Hyon Ju Ryang 0
186. Hyok Ryu 0
187. Kwang-Ho Ryu 0
188. Tong-Song Ryu 0
189. Hyon-Jin Sim 0
190. Sung-Chol Sim 0
191. Yong-Nam Sin 0
192. Hyok-Chol So 0
193. Hyon-Uk So 0
194. Jong-Hyok So 0
195. Kyong-Jin So 0
196. Tae-Song So 0